; Keresztyén Testvérgyülekezet

Köröstárkányi ifjúsági találkozó

A mi Urunk kegyelméből 2018 augusztus 24-26-án a köröstárkányi testvérgyülekezetban ifjúsági találkozót tartottunk, több gyülekezet ifjuságának részvételével. Áldásos közösségben volt részünk a Kolozsvári, Hodosi, Vámosgálfalvi, Szászrégeni, Dicsőszentmártoni, Segesvári testvérgyülekezetek ill. a Köröstárkányi és Várasfenesi baptista gyülekezetek ifjaival. Igei téma címe: „Jézus – valóság vagy fikció?” Előadó: Hadnagy Attila testvér Kolozsvárról.

Az együttlét programjában helyet kaptak: imádat, közös éneklés-Isten dicsőítése, igei foglalkozás, közös ebéd, szabadtéri játékok, családoknál való vendégfogadás gyakorlása, valamint vasárnap délelött az ifjak szolgálata a helyi gyülekezetben.

A tárkányi gyülekezet nevében, Benedek Attila

Köröstárkányi bemerítés

2016. szeptember 4-én egy Istentől megáldott napot tölthettünk együtt az Isten angyalaival örvendezve (Luk. 15.10), amikor 7 fiatal testvérünk bizonyságot tett a mi Urunk, Jézus Krisztusban való hitükről a bemerítkezés (keresztség) által a Kőröstárkányi Testvérgyülekezetben.

Az evangélium hirdetve volt Balogh Zoltán testvér által (Vámosgálfalva, Maros megye) a Zsolt 78:1-7; 1Pét 2:1-5 igehelyek alapján. Az áldáskérés elött a Bibliai üzenet tolmácsolva volt Görög Attila testvéren keresztül (Nagyvárad, Bihar megye) olvasva a 4Móz 23:19-20; 5Móz 28:1-3,13; 29:10-13 igéket.

A kenyértörésre, ami már az újonnan alámerített testvérekkel együtt történt olvasva volt Isten Igéjéből Benedek János testvér által, az Ap.Csel 2:41-42, valamint az 1Ján 1:3-7 igeszakaszokból.

A gyülekezeti terem zsúfolásig telve volt (még kint az udvaron is voltak résztvevők) szilágynagyfalusi, szatmárnémeti, nagyváradi, vámosgálfalvi, a helyi és a héderfáji (maros megye) baptista gyülekezeti testvérekkel, valamint számos baráttal, látogatóval.

Kérjük, hogy az Úr munkálkodjon a résztvevők szíveiben, hogy az elhintett evangélium gyümölcsöt teremjen az Ő dicsőségére.

Köröstárkányi bemerítés

2013. május 19-én bemerítés volt Köröstárkányon.

Áldott legyen az Úr neve, hogy még fiatal lelkek döntenek az Úr mellett és vállalják a bemerítkezést.

Vagyis azt, hogy bizonyságát adják Isten és emberek előtt azt, hogy Krisztusban kegyelmet és új életet kaptak, meghaltak a világnak és újjálettek Krisztusban.

Fényképalbum: Tárkányi bemerítés

Hálaadóünnepély és véntestvéravatás Köröstárkányon

2013. október 20-án hálaadó és véntestvéravatás volt Köröstárkányon. Az egész nap mottója: Ő ADOTT!

A délelőtt folyamán a következő igeversek alapján véntestvéri avatás volt:

Efézus 4:11
"És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul."

Cselekedetek 14:23
"Miután pedig választottak nékik gyülekezetenként véneket, imádkozván bőjtölésekkel egybe, ajánlák őket az Úrnak, kiben hittek vala."

Fényképalbum: Tárkányi véntestvéravatás

A délután folyamán hálaadó ünnepeltünk az Úrnak, a következő igevers alapján:

Cselekedetek 14:17
"Jóllehet nem hagyta magát tanúbizonyság nélkül, mert jóltevőnk volt, adván mennyből esőket és termő időket nékünk, és betöltvén eledellel és örömmel a mi szívünket."

Ifjúsági konferencia Kolozsváron

2012. november 17-18-án ifjúsági konferencia volt Kolozsváron.

Az igét főként Madarász Tamás hirdette, az 1Timóteus 4:12-ből kiindulva.

Áldott volt - azoknak, akik így álltak hozzá - igazán az Ige körül és az Úrra figyelve fejtegetni azt, mit jelent az Ige szerint gondolkodni és élni, nem a világ szerint formálódni, és példa lenni a gyülekezetben és a világban.

Letölthető igehirdetések itt

Bemerítési ünnepély Parajdon

2012. június 10. Az Úr szerezte e napot. Az Ő megmentő kegyelme és munkája által, gyülekezetünkben alkalom adatott egy bemeritési ünnepségre.

Két ifjú testvér vallotta meg a gyülekezet és a láthatatlan világ elött hitét Istenben és vallást tettek arról, hogy Jézus Krisztus váltságmunkája által bűnbocsánatot nyertek. Újszövetség szerinti hitkeresztség által meg is lett pecsételve őszinte vallástátelük.

Együtlétünk áldásos volt, hiszen a Szent Szellem jelenléte tette azzá. Bibliaórára, alapigeként Balog Zoltán testvér olvasott Isten igéjéből a következő helyekről: Márk 16:15-16, ApCsel 26:39a, Zsolt 78:3-7.

Majd, a bemeritési aktust követően, Szekeres Imre testvér tolmácsolásával szólt hozzánk Isten igéje az 5Móz 28:1.8 valamint az 1Pét 3:9 versek alapján. Azt igéri Isten a benne bízó gyermekeinek, hogy áldást parancsol melléjük és így áldást örökölve áldást osztogathatunk. A gyülekezet a testvérek mellett csendes imával kérte Urunk áldását a két fiatalra, hogy a hitélet útján Isten áldása kísérje őket.

Gyerektanítók találkozója Parajdon

2012. május második hétvégéjét (11-13.) néhány gyülekezet gyerektanítóival együtt töltöttük.

Az utólagos benyomásunk az volt, hogy Urunk kegyelmes volt, áldott volt a közösség, egymás gondjainak megosztása és az értük való imádkozás, de a kikapcsolódás is, amikor keveset játszottunk vagy magozás közben beszélgettünk.Együtt tanulmányoztunk Igét a szolgálatról és a krisztusközpontú életrõl, két AMEC munkatárs a táborszervezés fõként szellemi alapjáról osztott meg velünk bölcsességeket, közös tapasztalatainkról beszámoltunk és imádkoztunk külön minden gyülekezetért, vasárnap meg a parajdi gyülekezetet látogattuk meg együtt.