; Keresztyén Testvérgyülekezet

Az evangélium

Istennek csodálatos örömüzenete egy tragédiával kezdődik: az ember bűnös. Nemcsak bűnben született az első emberpár engedetlensége óta, hanem egész élete egy istengyalázás és Isten elleni lázadás.
"forgolódtunk [...] a mi testünk kívánságaiban, cselekedvén a testnek és a gondolatoknak akaratját, és természet szerint haragnak fiai valánk", vagy ahogy Ézsaiás mondja, "Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, kiki az ő útára tértünk;".
Ez a bűn pedig elválaszt Istentől, és fizetsége a jól megérdemelt örök szenvedés.
Isten igazsága megköveteli minden bűn elítélését, így egyetlen bűnünk sem maradhat büntetlen, hanem Isten el kell ítélje és haragjában megbüntesse.

De Isten nem ezt akarta adni nekünk, mivel szeretett minket még amikor ellene lázadtunk és ellenségeiként éltünk, és életünk Őt gyalázta. Mivel "Ő előbb szeretett minket", úgy rendelte, hogy "[Krisztusban legyen] a mi váltságunk az Ő vére által, a bunöknek bocsánata az Ő kegyelmének gazdagsága szerint."
Ezért jött el önként az Ő Fia, Jézus Krisztus, hogy magára vegye bűneink büntetését. Tökéletes életet élt, de a bűnös ember nem tűrte el Őt, így megölte.
A kereszten Isten kiöntötte Rá a haragját, a mi bűneink büntetését, "az Úr mindnyájunk vétkét Ő reá veté".
Feltámadásával Isten megpecsételte azt, hogy elfogadta áldozatát, s utána visszament az Ő dicsőségébe, ami öröktől fogva az Övé volt, de mostmár nem csak Istenként, hanem emberként is.

Ezzel vált lehetővé az, hogy a bűnös embert Isten elfogadja. Bárki, aki hozzá megy bűneivel és hisz Benne, üdvösséget kap.
A Kolossé 1:21 szerint "egykor Istentől elidegenedtek, és ellenséges gondolkozásúak voltatok gonosz cselekedeteitek miatt", mégis "megbékéltetett".
Aki megbánja bűneit, s ezt elmondja Neki, és hisz az Úr Jézus Krisztusban, annak Isten megbocsát mindent, és új életet ad.
Attól kezdve Isten úgy tekint rá, mintha bűntelen lenne, és teljesen elfogadható a számára.

Így születik meg az új élet - miután Isten tisztává tett a bűntől -, a Szent Szellem belénk költözése által. Ő vágyat és képességet ad arra, hogy Isten akaratát keressük és megcselekedjük, hogy Őt szeressük és imádjuk, hogy Róla szóljon az élet.

Így nyeri el az ember a Krisztusban való hit által Isten kegyelmét, tetszését és az Ő közösségét.
Bűnbocsánatot kap és örök életet, Istennel és az Ő Fiával, Jézus Krisztussal.

"Eljött az Isten Fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az Igazat; és ezért vagyunk az Igazban, az ő Fiában, a Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet." (1János 5:20)